پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته سبک شیتوریو شوکوکای یونیون

قابل توجه اساتید محترم کاراته سبک شیتوریو شوکوکای یونیون

طی جلسه هیئت رییسه "سبک شیتوریو شوکوکای یونیون" که در روز دوشنبه 97/11/15  با حضور رییس محترم انجمن دکتر هانشی متقیانژاد، شیهان سردار شیخان، شیهان سرهنگ آزاد گویان، شیهان علی انوری، شیهان حسن خواجه وند، شیهان رحیم رحیمی، شیهان ایمان متقیان نژاد و شیهان  بابک بیگدلی برگزار گردید.در این جلسه ضمن تقدیر وتشکر از مسئولین برگزاری مسابقات کشوری توسط رییس انجمن  ،جام قهرمانی مدال و حکم به مهندس جعفر آزاد گویان  سرپرست و مربی تیم مجموعه  park  به دلیل نبودن ریاست محترم انجمن در روز مسابقات توسط دکتر هانشی محمد متقیان نژاد امروز به ایشان اهدا گردید  (لازم به ذکر است که تیم  park  توانسته بود در بیست و چهارمین مسابقات قهرمانی کشور در رده تیمی امید به مقام قهرمانی  دست یابد)

در ادامه این جلسه مقرر شد که پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در کلیه رده های سنی در نیمه اول تیرماه سال 98 تحت عنوان تجلیل از پیشکسوتان انجمن آقایان شیهان جعفر آزاد گویان ،شیهان ابوالفضل داداشی ،شیهان محمد زاده ،شیهان بابک بیگدلی ، شیهان حسن خواجه وند و شیهان مرتضی محمدی انتخابی جهت اعزام به مسابقات جهانی لهستان برگزار گردد.