پارک آبی اپارک |opark اپارک | o park tehran | بزرگترین پارک آبی نهران اُپارک

بازگشت به چرخه محیط زیست پساب تولیدی

بازگشت به چرخه محیط زیست پساب تولیدی
مجموعه اُپارک جهت جلوگیری از اسراف آب و کمک به چرخه آب محیط زیست، سیستم ها و امکاناتی در جهت به حداقل رساندن مصرف آب و تبدیل آبیاری را نموده است که این سیستم های تصفیه پساب مجموعه به شرح زیر است:
1. سیستم تصفیه   Back Wash
در این سیستم از دستگاه های پیشرفته جهت تصفیه آب استفاده شده است که کلیه آلودگی ها را با تصفیه استاندارد و قوی برطرف نموده و پس از پاکسازی کامل به آب با کیفیت آبیاری تبدیل می گردد.
2. سیستم تصفیه پساب انسانی (سنگین)
در این سیستم، پسماند ها ابتدا وارد دستگاه های تصفیه پیشرفته RBC  میگردد و پس از طی فرایند تصفیه درون دستگاه که خروجی آن آب با کیفیت و آب آبیاری می باشد
3. سیستم جمع آوری پساب سبک (دوشها)
در این سیستم از دستگاه های پیشرفته جهت تصفیه و جدا سازی شوینده ها از آب استفاده میشود. در این دستگاه ها پساب ها وارد دستگاه تصفیه گردیده و پس از طی فرآیند تصفیه و اضافه شدن موارد افزودنی تبدیل به آب آبیاری می گردد.
کلیه پساب های فوق در یک مخزن جمع آوری شده و در جهت آبیاری در اختیار پارک جنگلی چیتگر قرار میگیرد.

  کلیه حقوق وب سایت برای اُپارک محفوظ می باشد. ©1396 Opark . All rights reserved

hitcounter

Template Design:Mahnikan Group
Template Design:csr