پارک آبی اپارک |opark اپارک | o park tehran | بزرگترین پارک آبی نهران اُپارکسال ها میگذشت که آخرین قطره ی آب موجود تو کهکشان راه اُلوپیا برای نجات یک بچه اُشولوپک تشنه ،مصرف شده بود و تو این سال ها هیچ گزارشی مبنی بر رویت قطره ای آب، به ستاد فرماندهی اُشلوپ خور ها نرسیده بود. شایعه ها از این قرار است که اُشلوپ خور اعظم تمام آب سیاه چاله های اطراف کهکشان را در یک شکاف فضا – زمان سیاه چاله ای احتکار کرده و قصد فروش آن را ندارد.

گرمای سوزان ، سطح زمین اُلوپیا را مثل نون تافتون ورقلمبیده کرده و در سطح زمین هیچ چاله ای وجود نداره ،چون آبی نیست که چاله ای ایجاد کنه و تو این شرایط سخت درخت ها ی اُلوپیا شرایط فیزیولوژیکی خودشون رو با محیط آداپته کردند و برای اینکه برگاشون از شدت گرما تبدیل به چیپس نشه، اون ها رو تو دل خاک فرو میکنند و با ریشه هاشون تو آسمون دنبال آب میگردند.

بی آبی تمام موجودات اُلوپیا رو رنج میده و اُشلوپ ها دچار ضعف بدنی شدن و همین موضوع باعث شده که اُروب، حیوان خانگی اُشلوپ خور ها خیلی راحت اون ها رو بمکه و تحویل اُشلوپ خور بده ....اُشلوپ خور های بیچاره که بی آبی باعث شده قدرت هاضمشون رو از دست بدن بعد از خوردن 10 اُشولوپ ،ظرفیت شکمشون پر میشه و ناگهان مثل باد کنک میترکن و اُشلوپ ها از تو شکمشون فرار میکنن و دوباره روز از نو روزی از نو....

این وضعیت نابسامان تا اونجا ادامه داشت که رد پای اُشلوپ خور اعظم در مکان های مختلف کهکشان دیده شد و تن و بدن هر چی اُشلوپ و اُجولوب و بر و بچ بود رو لرزوند که مبادا برگشته باشه.همین موضوع دلیل مضاعفی بر بی آبی شد تا اُشلوپ ها و اُشلوپ خور ها دست از تعقیب و گریز بردارند و با هم متحد شن ، وتصمیم بگیرن منبع آب کائنات رو پیدا کنن و برای رسیدن به هدفشون دست به دزدیدن نیل آرمسترانگ بزنن.

این وضعیت نابسامان تا اونجا ادامه داشت که رد پای اُشلوپ خور اعظم در مکان های مختلف کهکشان دیده شد و تن و بدن هر چی اُشلوپ و اُجولوب و بر و بچ بود رو لرزوند که مبادا برگشته باشه.همین موضوع دلیل مضاعفی بر بی آبی شد تا اُشلوپ ها و اُشلوپ خور ها دست از تعقیب و گریز بردارند و با هم متحد شن ، وتصمیم بگیرن منبع آب کائنات رو پیدا کنن و برای رسیدن به هدفشون دست به دزدیدن نیل آرمسترانگ بزنن. آرمسترانگ که هیچ گونه لب به سخن باز نمیکرد ، وقتی جای پای اُشلوپ خور اعظم را دید ،این کار را کرد. در نهایت تمام جانداران و بیجانان اُلوپیا دست به دست هم دادند و به کمک آرمسترانگ و بچه غول اُلوپیا ،فضا پیما خودشون رو بسازن....و این طور شد که تو روز فرار بزرگ از دست اُشلوپ خور اعظم به اُپارک فرار کردند.

کاشفان اپارک

  کلیه حقوق وب سایت برای اُپارک محفوظ می باشد. ©1396 Opark . All rights reserved

Template Design:arisunnet.ir